Hvorfor Haygain?

Haygain er den eneste vitenskapelig beviste metoden for rensing av høy og ensilasje. Den øker fôrets kvalitet ved å redusere truslene fra støv, soppsporer, og patogener (sykdomsfremkallende mikroorganismer). Resultatet er et meget velsmakende og energirikt fôr.

Haygain har ved gjentatte vitenskapelige forsøk vist imponerende resultater ved å redusere mugg, soppsporer, bakterier og støvmidd. Haygain fordeler steamen jevnt gjennom alt høyet, noe som sikrer at alt høyet blir behandlet. Partikler som irriterer luftveiene fjernes og både sporer og bakterier fjernes som følge av kombinasjonen fuktighet/høy temperatur.

 • Behandler og hindrer luftveisplager.

 • Fjerner støvpartikler.
 • Fjerner mugg, bakterier, soppsporer og midd.
 • Opprettholder næringsinnholdet.
 • Bedre smak på fôret.
 • Øker lagringsperioden for høy og ensilasje.
 • Vel egnet for hester med forfangenhet, kolikkutsatte hester og hester som har vært gjennom kirurgi.

Vitenskapelig testet

Haygains steamere har blitt grundig undersøkt og testet, blant annet på Royal Agricultural University i Cirencester, England. The Irish Equine Centre har vurdert Haygain høysteamere å være svært effektiv mot Aspergillus, den mest sykdomsfremkallende soppen i høy, og har bekreftet effektiv eliminering av denne typen mugg.

En studie utført av Kentucky Equine Research Center viste at hester i studien foretrakk steamet høy framfor tørt og fuktet høy. Steaming av høyet økte mengden av spist fôr mens frekvensen av inntak og mengde av tygging ikke ble berørt. Haygain`s rensede høy ble alltid spist først.

En annen og separat undersøkelse basert på smaksprøver har videre bekreftet at hester foretrekker å spise høy renset med Haygain fremfor annen ensilage og tørket høy.

Fôr og luftveislidelser

Selv høy av god kvalitet inneholder respirable partikler, mugg og bakterier. Hvis høyet pakkes i baller når det er for fuktig blir det ideèlle vilkår for muggvekst, noe som forverrer problemet ytterligere og reduserer den hygieniske kvaliteten. Disse muggsoppene produserer sporer som bidrar til respirabelt støv som er allergifremkallende og ekstremt ødeleggende for hesters luftveissystem.

I motsetning til mennesker, kan en hest kun puste igjennom nesen. Det vil si at hvert åndetak tilfører luftbårne partikler, inkludert støv fra høy, direkte inn i luftveiene og ned i lungene.

Støvet påvirker også mennesker, slik som astma og høysnue og til og med "Farmers Lung" (hypersensitiv lungebetennelse) ved innånding i store mengder.

Ved endoskopisk undersøkelse viser det seg at mange hester som ser ut til å være frisk og sunn, faktisk lider av en eller annen form for luftveissykdom, noe som reduserer deres livskvalitet og ytelse. Dette er fordi allergener i høyet, som soppsporer, fører til luftveislidelser som Inflammatory Airway Disease (IAD) og recurrent Airway Obstruction (RAO), også kjent som COPD.

Gjør Haygain til en del av din fôringsrutine - for en sunnere hest!

Bakterier.

Grovfôrets hygieniske kvalitet er vesentlig for hesten helsetilstand, og uønsket mikrobiell aktivitet er noe av det vi frykter mest.

Dersom jord, leire, døde dyr og andre fremmedlegemer kommer inn i ballen, kan disse bringe med seg sykdomsfremkallende bakterier. Det vil alltid innebære en risiko for sykdom som for eksempel diarè, kolikk, avmagring eller forfangenhet.

Høyballer som ble renset i 50 minutter i en Haygain steamer viste en dramatisk forbedret hygienisk kvalitet hvor sopp og gjær ble redusert 100% og bakterier ble redusert med 98,84%.

Muggsopp

Fusarium, Penicillium og Aspergillus er de vanligste muggsoppene og de kan produsere ulike mykotoksiner. Symptomer både av akutt og kronisk karakter hos hesten kan forekomme. Diffuse symptomer kan oppstå som nedsatt allmenntilstand, slapphet, svekket appetitt. Vi kan også se spesifikke reaksjoner, der nyre, fordøyelse eller respirasjonsorganer blir rammet. Immunsystemet kan også svekkes. Imidlertid er diare og kolikk de vanligste symptomene. Muggsoppen Aspergillus støver og kan forårsake luftveislidelsen RAO (astma) hos hester og også mennesker. Lidelsen kan være invalidiserende. Aspergillus finnes naturlig i jord, og er ofte å finne i grovfôr.

Støvmidd

Midd er en underklasse av edderkoppdyr og i slekt med flått. Ofte blir de ikke lagt merke til fordi de er små.
De biter ikke og sprer ikke smitte av noe slag. Det er avføringen støvmidden etterlater seg som forårsaker den allergiske reaksjonen. En midd lever bare i om lag to måneder, men hunnen legger 20-30 egg av gangen, og formeringen kan derfor føre til store mengder av midd når miljøet gir gode betingelser for det.

"Vi vet alle at tørt høy, selv av beste kvalitet, inneholder støv som påvirker hesters luftveissystem. Så for å være sikker på at mitt grovfôr er rent og fritt for støv og sporer, steamer jeg mitt høy med Haygain".
- Sir Mark Todd, CBE New Zealandsk feltrittsrytter og fem ganger Olymisk vinner.

Visste du at:

 • Forskning viser at 1 av 6 hester i Storbritannia lider av en eller annen form for prestasjonssvekkende luftveislidelse.
 • Det er anslått at opptil 80% av oppstallede hester lider av luftveisinfeksjoner.
 • Respirasjonsproblemer er den nest vanligste årsaken til tapte treningsdager i løpsmiljøer.
 • For sportshester er lidelser i luftveiene den nest mest vanlige årsaken til nedsatte prestasjoner.
 • En undersøkelse har vist at 1-4 mennesker som jobber med hest også har en eller annen form for respiratoriske lidelser.
 • Fukting av høy i bare 10 minutter, kan øke bakterievekst med opptil 150%.
 • En studie har vist at hester som fôres med uhygienisk høy av dårlig kvalitet er betydelig mer utsatt for kolikk.
 • Grovfôr er grunnlaget for hesters kosthold.
 • Fiber er en fundamental del av enhver hests kosthold. Gress og konservert grovfôr, som høy og ensilage, bidrar med den største andelen av fiber til den daglige kosten, og er nødvendig for å holde hesten fysisk og mentalt frisk og for at fordøyelsessystemet skal fungere ordentlig.

Hvordan virker Haygain?

Haygains unike metode består av et patentert system med manifolder som effektivt fordeler damp gjennom grovfôret. Systemet er plassert i en spesialdesignet kasse tilkoblet en dampgenerator.

Produktene har førsteklasses oppfølging og service med et års garanti.

Spesialbygget beholder:

Den dobbeltisolerte beholderen opprettholder fordelingen av damp og høy temperatur, som igjen forsikrer at uønskede partikler, soppsporer, bakterier og midd som befinner seg i fôret, fjernes. Dette resulterer i at fôret er rent, har mer smak og at næringsinnholdet opprettholdes.

Det unike designet:

Det patenterte oppsettet og plasseringen av manifoldene presser dampen gjennom høyet og fordeler det i hele kassen. Aluminiumsplaten som holder piggene skaper mer varme under fôret. Dette gjør at temperaturen inne i kassen holdes konstant høy og effekten blir svært høy. Formen på piggene sørger for at dampen sendes fra innsiden og utover for å sikre absorbering av alt fôret.

"Steamet høy har vist seg som en effektiv behandling for å eliminere allergener. Men dersom man ikke steamer høyet riktig risikerer man økt mugg-og bakterievekst. Haygain er den eneste metoden for steaming av grovfôr hvor jeg er overbevist om at høyet er steamet grundig nok. Haygain når de nødvendige temperaturer for å bedre den hygieniske kvaliteten på høyet uten skadevirkninger".

-Dr. David Merlin, Equine Exercise Physiologist, Professor of Physiology at Oklahoma State University & author.

"Det er en fantastisk oppfinnelse, fungerer veldig bra og fjerner støvproblemet helt. Jeg har seks Haygain steamere, tre i hver stall. Hestene synes høyet med topp kvalitet er mer fristende og spiser alt opp slik at det er lite svinn"

- Richard Hannon, trener for løpshester, UK.

Hva sier forskningen?

1. Høyballer som ble renset i 50 minutter i en Haygain steamer viste en dramatisk forbedret hygienisk kvalitet hvor sopp og gjær ble redusert 100% og bakterier ble redusert med 98,84%
-European Workshop for Equine Nutrition, Cirencester, 2010

2. Etter steaming i 50 minutter i en Haygain steamer ble de ernæringsmessige profilene av 30 forskjellige typer av høy ikke signifikant endret. Mineralene ble beholdt, og det var bare en liten reduksjon på rundt 2% av vannløselige karbohydrater (sukker). Dette gjør dampet høy til et nyttig grovfôr for hester som er pre-disponert for laminitis (forfangenhet).
-Proceedings of British Society of Animal Science Conference, 2013

3. For å bevise effektiviteten av Haygain steamere, ble fire forskjellige typer høy med varierende grad av kvalitet steamet i 50 minutter. Testen viste at respirable partikler i alle typene av høy, enten de bare inneholdt litt støv eller var sterkt forurenset, ble betydelig redusert.
-European Workshop for Equine Nutrition, 2010

4. Da hestene fikk valget, ble dampet høy foretrukket framfor tørt og fuktet/bløtt høy. Haygain steamet høy var alltid det første til å bli fortært.
-Advances in Animal Biosciences, 2012

"Vi har funnet ut at Haygain steamet høy er det ideèlle grovfôr for hester som lider av respiratoriske problemer. Steaming eliminerer alt av støv og soppsporer, samtidig som det bevarer næringsverien intakt. Dette betyr at du kan forsikre deg om at ditt høy ikke er en medvirkende faktor til noen former for luftveislidelser. Vi anbefaler at hesteeiere med hester som viser tegn til allergier steamer sitt høy på denne unike måten for å forsikre seg om at deres høy ikke forårsaker noen form for belastning og forverring i hestens luftveissystem. Vi ser på Haygain steamere som et verdifullt verktøy for å forebygge pusteproblem hos hester."

- Warren Schofield MA, VetMB, CertES, MRCVS, DipECVS, Troytown Equine Hospital, Ireland.